Samenstellers en uitgevers van informatie in de App en op de bijbehorende website www.easyritregistratie.nl en www.easyrit.nl zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de ingevoerde en/of aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Geen aansprakelijkheid van EasyRit BV bestaat indien schade ten gevolge van het gebruik van de App direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore dan wel Google Play. EasyRit BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App of op de Website voorkomende gegevens, informatie, tools en andere vormen van gebruik. EasyRit BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of gegevens.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u in de App en/of op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de informatie heeft gegeven worden gebruikt. EasyRit BV behoudt zich het recht voor deze data anoniem te gebruiken. EasyRit BV gebruikt deze gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en te verbreden. Door bij het opstarten van de App op de iPhone aan te geven dat u toestaat dat EasyRit Registratie uw huidige locatie gebruikt, bevestigt u tevens dat uw locatie gegevens opgeslagen mogen worden in een database.
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u dat melden via het Support mailadres support@easyrit.nl. Al uw persoonsgegevens, incl. de gegevens mbt. gereden ritten die u vanuit de App heeft gesynchroniseerd en de door u ingevoerde gegevens op de website, worden dan onmiddellijk uit onze database verwijderd en zijn vervolgens niet meer beschikbaar.
Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door EasyRit BV gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan worden.

Intellectuele eigendomsrechten

EasyRit BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de App en de op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van uw persoonlijke informatie, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EasyRit BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.